Evdir Hanı ve Drone Çekimi (Burak Gülerdağ)

Antalya-Korkuteli yol güzergahında yer alan Evdir Hanı, Anadolu Selçuklu’nun kervansaray plan tipolojisi içerisinde açık avlulara en iyi örnek olması bakımından önemlidir. Yapı üzerinde bulunan kitabeden I. İzzeddin Keykavus bin Keyhüsrev tarafından 1210-1219 yılları arasında yaptırılmış olduğu öğrenilmektedir.

Sadece açık avludan meydana gelen han, 67×55 m ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen bir plan sergilemektedir. Dört eyvanlı olarak tasarlanan yapının eyvanları arasına yerleştirilen odalar ile bir bütünlük sağlamaktadır.

Evir Hanı Planı

Yapının beden duvarları inşasında kesme taş malzeme kullanılırken üst örtüde moloz taş malzeme kullanılmıştır. Bununla birlikte beden duvarları dıştan dikdörtgen formdaki destek kuleleri ile sağlamlaştırılmıştır.

Yapının en dikkat çeken yanı ise Selçuklu geleneğinde inşa edilmiş olan mukarnas kavsaralı taç kapısıdır. Beden duvarlarından daha yüksek ve dışarı taşkın olan taç kapıyı üç yönde çevreleyen ve içerisinde geometrik bezemelerinin ağırlıklı olarak yer aldığı bordür kuşakları bulunmaktadır. Kapının iç tarafında ise mihrabiye nişlerine yer verilmiştir.

Taç kapıdan basık yuvarlak bir kemer ile açık avlu bölümüne geçilmektedir. Bugün oldukça harap durumda bulunan, bizlere Selçuklu’dan miras olarak kalan yapının doğru olarak restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir.

 

Bugün yapının mevcut halini yansıtan en iyi durum ise Burak GÜLERDAĞ tarafından gerçekleştirilen drone çekimidir.  Giriş cephesi dışında eyvanların, üst örtünün ve eyvanlar arasındaki bölümlerin büyük çoğunlukta yıkıldığı görülmektedir.

İşte hava çekimi ve son haliyle ilgili video; Burak Gülerdağ’a buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required