İlk Türbe Mimarisi | Kubbet’üs Süleybiye

Abbasiler döneminde Halife Mustansır tarafından annesi için 862 yılında inşa ettirdiği, İslam mimarisi içerisinde inşa edilmiş ilk türbe olarak bilinmektedir. Harap durumda olan onarılmıştır.

İslam mimarisi içerisinde inşa edilen ilk türbe olan Süleybiye’nin ise plan şeması oldukça dikkat çekicidir.  Emeviler döneminde inşa edilen Kubbet’üs Sahra ile büyük benzerlik gösteren yapı iç içe sekizgen bir formdan meydana gelmekte olup merkez bölüm bir kubbe ile kapatılmıştır. iki sekizgenin arası ise dolanma alanı olarak değerlendirilmiştir.  İki sekizgen arasında bir koridor bulunmakta, dış tarafta ise her yöne açılmış sekiz kapı yer almaktadır.  Bu tarihten itibaren İslam topraklarının tamamında hızla mezar anıtları yapılmaya başlanmış; Selçuklu ve Osmanlı döneminde ise zirveye ulaşmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

About

You may also like...

One thought on “İlk Türbe Mimarisi | Kubbet’üs Süleybiye

 1. Şaduman Nur Koç

  Temmuz 27, 2020 at 7:17pm

  Yazıdaki hatalı bilgiyi lütfen gideriniz: “Halife Müntasır-Billâh’ın 862’deki ölümü üzerine, Yunan asıllı annesinin Kasrü’s-Savâmi‘ yakınında onun için bir türbe inşa ettirdiği, böylece mezarı bilinen ilk Abbâsî halifesinin Müntasır-Billâh olduğu ve daha sonra Mu‘tez ile Mühtedî’nin de aynı yere gömüldükleri öğrenilmektedir.” TDV islam ansiklopedisi.
  1. Bahsedilen inşa yılında öyle bir halife yok, Mustansır 1200lerde halifelik yapıyor. Yanı İslam dünyasının ilk türbesinin yapılması için çok geç bir vakit. Bu dönemdeki halife Müntasır Billah’tır, onun vefatı üzerine yapılan bir türbe olduğu için ise ondan sonraki halife döneminde olduğunu söyleyebiliriz, bu halife ise Müstain Billah’tir.
  2. Halifenin, annesinin ölümü üzerine yaptırdığı türbe değil bilakis halifenin ölümü üzerine annesinin yaptırdığı türbedir.

 2. esen bey

  Kasım 26, 2020 at 7:27pm

  TDV islam ansiklopedisi…
  akanında uzman prof lar tarafından hazırlanır…
  ılk defa …
  akademik bir eleştiriye şahit oluyorum …
  bence buraya degıl TDV islam ansiklopedisi. web sıtesıne yazmalısınız

Your email will not be published. Name and Email fields are required