İlk Türbe Mimarisi | Kubbet’üs Süleybiye

Abbasiler döneminde Halife Mustansır tarafından annesi için 862 yılında inşa ettirdiği, İslam mimarisi içerisinde inşa edilmiş ilk türbe olarak bilinmektedir. Harap durumda olan onarılmıştır.

İslam mimarisi içerisinde inşa edilen ilk türbe olan Süleybiye’nin ise plan şeması oldukça dikkat çekicidir.  Emeviler döneminde inşa edilen Kubbet’üs Sahra ile büyük benzerlik gösteren yapı iç içe sekizgen bir formdan meydana gelmekte olup merkez bölüm bir kubbe ile kapatılmıştır. iki sekizgenin arası ise dolanma alanı olarak değerlendirilmiştir.  İki sekizgen arasında bir koridor bulunmakta, dış tarafta ise her yöne açılmış sekiz kapı yer almaktadır.  Bu tarihten itibaren İslam topraklarının tamamında hızla mezar anıtları yapılmaya başlanmış; Selçuklu ve Osmanlı döneminde ise zirveye ulaşmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required