Kutubiye Camii

Merakeş şehrinde kurulmuş Cuma cami, Abdül Mümin dönemi eseridir (1139-1163).

Enine düzenlenmiş dikdörtgen planlıdır. Plan ve mimari özellikler İslam döneminde başlayan Arap camii tipini yansıtır. Tinmel cami ile benzerlik gösterir. Transept planlı olup kıble duvarına dik 17 sahından oluşmaktadır. Paralel sahnın üzerinde 5 kubbe yer almaktadır. Ayrıca dikey sahnın üzerinde de farklı örtüler dikkat çekmektedir. Böylece t şekli dışarıdan da algılanır. İbadet mekânının gerisinde 2 yandan 4 er revakla kuşatılmış enine düzenlenmiş dikdörtgen avlu yer alır. Caminin kuzey köşesinde 1196 tarihinde yine Muvahitler
döneminde yapıya sonradan eklenen minaresi gelir. K. Afrika minarelerinin bir örneğini oluşturur. Alttaki daha kalın ve uzun, üstteki daha ince ve kısa 2 kare kuleden meydana gelmektedir. Minare kare kesitli olup K. Afrika minarelerinin bir örneğini oluşturur. En üstüde küçük kaburgalı bir kubbeyle örtülüdür. Gövdede kemerli nişlelerle hareketlilik kazandırılmıştır. Ayrıca sırlı malzemelerle de kuşaklar meydana getirilmiştir. Caminin kuzey batı kenarını oluşturan duvar daha eski bir camiye ait kıble duvarı olmalıdır. Bunun gerisinde yapılan kazılarda aynı büyüklükte ve aynı tipte bir cami kalıntısına rastlanmıştır. Bu kalıntı yapılan caminin kıble yönünün yanlış olması
nedeniyle terk edilen eski bir yapı olduğu tahmin edilir. Mihrabı at nalı kemerli çokgen nişli ve sadedir. Minare önünde 4 palmiye ağaçlı resim vardır. Mihrabı beyaz ve at nalı kemerlidir. Üst kısmında mihrabın niş motifleri vardır.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required