Leşker-i Bazar Sarayı

Afganistan’ın bust şehrinde, Hilmend nehri kıyısında yer alan Leşker-i Bazar sarayı 1036 yılında I. Mesut zamanında Mimar Abdulmelik tarafından inşa edilmiştir. Harap durumdaki sarayın ilk keşfi ise 1948 yılında Schlumberger tarafından gerçekleştirilmiştir.

164×92 m ölçülerinde dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilen saray 4 eyvanlı olup bir avlu etrafında şekillenmiştir. Kuzey yönde küçük, güney tarafta ise büyük saray, cami, avlular, av parkı ve çeşitli fonksiyonları bulunan binalardan oluşmaktadır.

Sarayın en dikkat çeken bölümü ise taht salonudur. Mekan duvarlarının üst kısmında rumilerden meydana gelen bitkisel süsleme, bu bölümün altında Sultan Mahmud’un 44 askeri, kaftanlarını giymiş hazır halde fresko tarzında resmedilmesi oldukça önemlidir. Fresko dışında sarayda alçı süslemeler ve ayet kuşakları da görülmektedir.

Sarayın taht salonu gibi önemli mekânları tuğla malzemeden inşa edilirken, genel itibari ile yapı malzemesi olarak kerpiç kullanılmıştır.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required