Özkent Türbeleri

En tanınmış olan türbe grubu Kırgızistan da Hergana vadisinin doğusundaki Uzkent’te ( Özkent) yer alan türbelerdir. Üç farklı tarihte yapılan yan yana üç türbe, Karahanlı türbe mimarisinin hem form hem de süsleme anlayışını ortaya koyan önemli eserlerdir.

Ortadaki türbe (1012-1013) yılında Nasır bin Ali için yapılmıştır.

Kuzeyindeki yapı, (1152) yılında Celâlettin Hüseyin adına inşa edilmiştir.

Güneydeki türbe ise (1186-1187) yılında Muhammed bin Nasır adına yaptırılmıştır.

Kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü tromplarla geçişli, tuğla malzemedendir. Özellikle giriş cepheleri süslemesi ve formu ile ön plana çıkmaktadır. Ribatı Melik kervansarayının taç kapısı ile benzer özellikler göstermektedir.

Türbeler, köşelerinde silindir şeklinde köşe sütünceleri ile yumuşatılmıştır. Girişleri eyvan türüdür. Taç kapı bordürlerinde, kemerlerinde, kemer yüzeylerinde, giriş kapısı alınlığında muhteşem bezemesel unsurlara yer verilmiştir.

Giriş cephesi oldukça ihtişamlı tutulmuş, diğer bölümler ise gayet sade yapılmıştır. Yapıda tuğla ve terakota malzeme kullanılmıştır. Bunun yanında alçı süslemelere de yer verilmiştir. Kemer iç kısımlarında sekiz kollu yıldızların değişik varyasyonları şeklinde geometrik bezeme bitkisel bezeme ile birlikte kullanılmıştır. Köşe sütünceleri ve vazo biçimindeki başlıkları boş yer kalmayacak şekilde bitkisel ve geometrik süslemeye sahiptir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required