GENRODE ST. CYRİAKUS KİLİSESİ

Kilise Margrave GERO tarafından 961 yılında kurulmuştur. Esasen bir kadınlar manastırının parçası olarak inşaa edilmiş kilise  manastırdan geriye kalan tek yapı olmuştur.  Almanya’daki OTTONİK SANAT’ın özellikleriyle insa edilmiş örneklerin en eskisidir.

Plan kurulluşu itibariyle 3 nefli bazilikal kiliseler grubundadır. Batı tarafın altında bir kriptası bulunur. Orta tek yan nefler iki katlı olarak düzenlemiştir. Koro kısmı üst çatıda bir küçük bir silindirik kule ile betimlenmiştir.

Batı korosu ve çan kulesi 12.yy’da eklenmiş olup yapıyla pek simetri oluşturulamamış başarısız birer eklemelerdir. Yapıdaki omurga bozuklugu 19.yy.’da yapılan ve gayet detaylı olan kurtarma çalışmasına ragmen yinede düzeltilememiştir.  Dogudaki çapraz nef orjinal planda daha uzunken sonraki degişiklerde kısalmış ve yapı eksenine oturtulamamıştır.

Bu simetri bozukluklarının sebebi yapıldıgı dönemde standartları oturtulmuş bir plan şeması olmaması ve fonksiyonel eksiliklerin tamamlanması adına yapılan eklemelerin fazlalıgının ortaya koydugu karışıklıktır.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required