Sultan II. Bayezid’in vezirlerinden Derviş ya da Koca Davudpaşa isimleriyle anılan Davut Paşa tarafından 1485…

Osmanlı İmparatorluğunun Erken ve Klasik Dönemde verdiği en önemli külliye yapıları:     Sayfamıza destek…