Külliye en basit tanımıyla çeşitli fonksiyonel yapı birimlerinin bir arada inşa edilmesiyle meydana gelen sosyal…

Sultan II. Bayezid’in vezirlerinden Derviş ya da Koca Davudpaşa isimleriyle anılan Davut Paşa tarafından 1485…

Osmanlı İmparatorluğunun Erken ve Klasik Dönemde verdiği en önemli külliye yapıları:     Sayfamıza destek…