Türkiye 3. Sırada

Türkiye şaibeli, yırtıcı, sahte ve fake dergilerde yayın yapan 3. ülke

Dünyanın en iyi dergilerinden biri olan Elsevier tarafından yayınlanan Journal of Informetrics’de yayınlanan makaleye göre hakem ve editör süreçlerin sağlıklı işlemediği, “predatory” olarak tanımlanan para karşılığı yayın yapan yırtıcı/şaibeli/sahte/fake dergilerde Hindistan ve Nijerya’dan sonra Türkiye en çok yayın yapan üçüncü ülke…

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR’in makalesinde; Hindistan, Nijerya’dan sonra Türkiye’nin en çok “yırtıcı” nitelikli dergilerde yayın yapan ülke olduğu sonucuna ortaya çıkarıldı.

Neden Türk Araştırmacılar bu dergilere yöneliyor ?

Makalede wTürk doçentlik başta olmak üzereakademisyenlerin/araştırmacıların hızlı akademik yükselme arzusu, akademik teşvik alma isteği, skor yapma ve rekabet, itibar görme- kendini kanıtlama arzusu ve SSCI/SCI/AHCI indexli dergilerde yayın yapma sürecinde yaşanan başarısızlık ve farkındalık sorunu gibi nedenlerden dolayı bu dergilerde yayın yaptığı bulgusuna ulaşıldı.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required