İslamiyette temizlik önemli bir yere sahip olup, Allah çok temizlenenleri sever.” (Tevbe, 108). Yahudilikte temizliğe…

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, Kemah’ın girişinde, Karasu Nehri’nin hemen kenarında yer alan Anadolu  Selçuklu çağının önemli…

İstanbul’da Üsküdar‟da yer alır. Cümle kapısı üstündeki kitabesine göre Sultan III. Mustafa tarafından (1760-61) yılında,…

Merv’de yer alır. 11.yy sonlarına tarihlendirilir. Kare plan üzerinde kubbe ile kapalıdır. Kubbe geçişleri basamaklı…