Tunus ta Kayrevan kentinde yer alır. Ukbe Bin Nafi tarafından kurulan kentteki bu cami yapılmıştır.…

Kudüs te yer almaktadır. Haramül Şerif denilen alandadır. Halife Abdülmelik tarafından 691-692 de yapılmıştır. İbadet…