İran da Damgan şehrinde yer alır. Yapanı, yaptıranı ve tarihi kesin olarak  bilinmemektedir. Abbasi devletinin…

Yeri: Erzurum şehir merkezinde, Tebrizkapı semtinde bulunmaktadır. Şehri çevreleyen dış surların doğu kısmına bitişik olarak…

Erzurum’a bağlı Uzundere ilçesinde, Çamlıyamaç köyünde yer alan Öşvank Kilisesi üzerinde yer alan kitabeye göre…

Amasya’da yer alan Darüşşifanın giriş kapısı üzerindeki kitabesinden 1308 yılında, İlhanlı hükümdarı Sultan Olcaytu Mehmed…

Fatih Sultan Mehmed Han döneminde inşa edilen eserlerin listesi Kaynak: Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde…