Ürdün‟ün Mişatta şehrinde, Ürdün Nehrinin doğusunda çöl ortasında yer alır. Mişatta şehri Halife II.Velid zamanın…

Manakeldi Kervansarayına plan olarak en çok benzeyen yapıdır. Bu bakımdan tarihlendirmelerde bir yakınlık söz konusudur.…