Çeşitli uygarlıklara sahne olan Divriği’ye Malazgirt zaferinden sonra, Türkler yoğun bir şekilde yerleşmişler, Alparslan’ın komutanlarından…

 Taç kapı üzerinde ki kitabe ve vakfiyesine göre Selçuklu Sultanı I. Keykavus tarafından 1217-18…